18 X 2017

Partner główny:

PRNEWS

Patronaty

PRNEWS PRNEWS
 • Cashless Poland Forum

  „Obrót bezgotówkowy – realia i fikcje”

   18 października 2017 r., „Polonia Palace Hotel” w Warszawie

   

  Rozwój obrotu bezgotówkowego w Polsce pozostaje od wielu lat przedmiotem zainteresowania i działania wielu firm i organizacji, w tym od 10 lat stanowi główne zadanie społecznej Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności.

  Obecnie nastał dobry czas dla takich działań, czego przejawem jest m.in. powstanie w 2016 r. rządowego programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”. Jego istotną częścią jest nadanie wzrostowi obrotu bezgotówkowego w Polsce rangi zadania strategicznego i priorytetowego. Ale sukces tego działania w dużym stopniu zależy od zrozumienia przez Polaków oraz działające w naszym kraju organy administracji centralnej i samorządowej, a także liczne firmy i instytucje publiczne, istoty obrotu bezgotówkowego. Dlatego tak istotne są działania edukacyjne i promocyjne dotyczące tej tematyki.

  W 2016 roku, w ramach europejskiej akcji „No Cash Day” i jej polskiego odpowiednika „Dnia Bez Płacenia Gotówką”, odbyła się w Warszawie pierwsza konferencja poświęcona tej tematyce. Poczynając od tego roku chcemy nadać temu spotkaniu fachowców zajmujących się obrotem bezgotówkowym charakter cykliczny – w tym celu powołujemy do życia specjalistyczne „Cashless Poland Forum”. Mamy nadzieję, że konferencje w tym cyklu staną się okazją dla corocznej wymiany doświadczeń, prezentacją ciekawych pomysłów i miejscem ożywionych dyskusji wyznaczających kierunki dalszego rozwoju i funkcjonowania obrotu bezgotówkowego przede wszystkim w naszym własnym kraju.

  Wiodącym tematem tegorocznego Forum będzie „Obrót bezgotówkowy – realia i fikcje”. Realia, czyli faktyczne zmiany obserwowane i postulowane w odniesieniu do równouprawnienia w Polsce obrotu gotówkowego i bezgotówkowego. A fikcje – czyli krążące w społeczeństwie i gospodarce nie zawsze prawdziwe opinie na temat obrotu bezgotówkowego czy trudne do szybkiego wdrożenia w życie idee społeczeństwa bezgotówkowego.

  „Cashless Poland Forum” będzie jedną z imprez otwierających ogólnopolską akcję edukacyjną pod nazwą Dzień Płatności Bezgotówkowych. Fachowcom pozwoli przedyskutować ważne i aktualne kwestie, a środowiskom klientów i akceptantów przyniesie kolejne argumenty za dalszym umacnianiem obrotu bezgotówkowego.

  Wszystkie osoby, firmy i instytucje zainteresowane tematem zapraszamy do współpracy!

   

   

  Biuro Organizacyjne Forum:

  Medien Service

  Sławomir Cieśliński

  GSM: 502111153

  e-mail:  medserv@interia.pl   |   medien_service@poczta.onet.pl

  www.medienservice.com.pl

  www.cashlessforumpoland.pl

  www.conkarta.pl

  www.cardsalmanach.eu

  www.digitalmoneyforum.biz

   

  Warszawa, 2017-05-17